Masz pytanie?

Wpisz pytanie i znajdź odpowiedź. Do dzieła!

Dlaczego nie widzę przycisku "SPŁAĆ" w zakładce Zobowiązania?

Przycisk "SPŁAĆ" służy do przedterminowej spłaty faktury.

W Ostatecznym Terminie Zapłaty (OTZ) bank sam pobierze środki z rachunku bieżącego, dlatego po godzinie 13:00 w przeddzień OTZ nie jest możliwe zlecenie spłaty z ALEO.com.

Wróć