Masz pytanie?

Wpisz pytanie i znajdź odpowiedź. Do dzieła!

Czy mogę finansować faktury w innej walucie niż PLN?

Finansowanie w walutach obcych jest określone w warunkach umowy. W Finansowaniu Dostawców poza PLN możliwe jest finansowanie w EUR, USD i GBP.

Jeśli chcesz sfinansować fakturę w walucie, która jest dla Ciebie aktualnie niedostępna – skontaktuj się ze swoim doradcą w ING by podpisać aneks.

Wróć