Masz pytanie?

Wpisz pytanie i znajdź odpowiedź. Do dzieła!

Co składa się na koszt finansowania?

Na koszt składa się marża banku, stawka referencyjna, ewentualna prowizja i ewentualna marża Odbiorcy. Od całości kosztu pobierany jest podatek VAT.

Wróć